פרופ’ יובל אלבשן

ישראל

יובל הוא דקאן הפקולטה למשפטים של המכללה האקדמית אונו, הפקולטה למשפטים הגדולה בישראל. למכללה הצטרף תחילה כחבר סגל, ולאחר מכן כדקאן לפיתוח חברתי. במסגרת תפקיד זה, היה אחראי על ניהול המוסד כקמפוס רב-תרבותי, פיתוח וניהול היוזמות החברתיות של המכללה והבניית האחריות החברתית כחלק אינטגרלי מהמקצועיות של תלמידי המכללה בכל תחומי הלימוד.