לורי בליצר

ארה”ב

לורי היא חברת הוועד המנהל של קרן תגלית ישראל, ארגון המגייס כספים בארצות הברית לתמיכה בתגלית ישראל. בעברה, ניהלה את החטיבה לארגונים ללא כוונת רווח בחברת הייעוץ McKinsey & Co. כמנהלת תחום ארגוני מגזר שלישי וקשרי חוץ בניו יורק. במהלך תקופה זו, כיהנה כחברת הוועדה המייעצת לענייני תרבות של ראש עיריית ניו יורק מייקל בלומברג, גוף העוסק בקידום התרבות בעיר, ואשר הוקם מתוקף אמנת העיר לייעץ לראש העיר, לממונה על ענייני התרבות ולפקידי עירייה נוספים בנושאי תרבות מהותיים מזה יותר מ- 25 שנה.