זויה ריינס

ארה”ב

זויה ריינס היא מנהלת ראשית בקבוצת קשרי לקוחות בכירים בבנק אוף אמריקה, קבוצה של אנשי מקצוע האחראיים לטיפוח וליצירת קשרים בין הבנק לבין לקוחותיו מקרב המשקיעים המוסדיים המרכזיים. בנוסף להיותה נשיאת הקרן הקהילתית היהודית (JCF), זויה פעילה מאוד בקהילה הפילנתרופית ומכהנת כחברת דירקטוריון במועצה ליחסי קהילה יהודיים (JCRC), בתכנית למורשת יהודית (JHP) ובקהילת שארית ישראל (בית הכנסת הספרדי והפורטוגזי).