מגילת “הייעוד המשותף שלנו”

“If we sincerely embrace our diversity while cherishing our shared history, then this document can truly serve as a set of principles for our common destiny, a roadmap for the future of the Jewish people.

Reuven Rivlin, President of the State of Israel

הטקסט המכונן של “הייעוד המשותף שלנו” היא  המגילה, מסמך חי המגלם בתוכו את הערכים היהודיים העמוקים שאנו חולקים במשותף. הערכים המכוננים הללו מתעלים מעל הפרקטיקות הדתיות האישיות שלנו, זהותנו הלאומית והתרבותית, והפוליטיקה שלנו. ערכים נצחיים אלה מאחדים אותנו כעם על פני כדור הארץ כולו.

יצירת מסמך מעין זה אינה משימה קלה, בעיקר בהתחשב באתגר אשר מציבות האמונות, הפרספקטיבות והשפות השונות זו מזו בקרב יהדות העולם. לכן, החלטנו לצאת לדרך באמצעות פנייה לקבוצה מגוונת של הוגי דעות, מובילי דעת קהל ופעילים יהודים שיתנו לנו משוב על ניסיוננו הראשון ליצור מסמך זה.

אנו מודים לחברי הקבוצה על תרומתם למשימה מורכבת זו, כמו גם על חוכמתם ותובנותיהם. את הטיוטה הראשונית של “המגילה” הציגו הוגי “הייעוד המשותף שלנו” לנשיא המדינה בירושלים, בספטמבר 2019.

להורדת טיוטת המגילה